Opening Vosbergenpad in Wapenveld

Datum/Tijd
12 juni 2015
14:00

Locatie
Groot Stokkert


Op vrijdag 12 juni vindt de feestelijke opening plaats van het tweede Klompenpad in de gemeente Heerde: het Vosbergenpad. De opening vindt plaats vanaf 14.00 uur bij het startpunt Groot Stokkert, Dr. Jan van Breemenlaan 2 in Wapenveld. Wethouder Gerrit van Dijk zal samen met Henny Langerhorst en mevrouw G.A. Kamerlingh Onnes – barones van Dedem het startpaneel onthullen. Na een voorstelling van Circus Klomp maakt het gezelschap een korte wandeling.

Wandelen door het mooie buitengebied van Wapenveld en Hoorn

Vosbergenpad is een rondwandeling van 14 kilometer door het afwisselende buitengebied van Wapenveld en Hoorn. Wandelen door bos, heide, langs beken, het Apeldoorns Kanaal en over landgoed Vosbergen. Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, gemeente Heerde, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe is deze route tot stand gekomen. Vosbergenpad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden en is het 69ste Klompenpad. Dit Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Heerde, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland, ECR Groot Stokkert, Restaurant de Brug en de Nationale Postcode Loterij.

Samen met de streek

Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en  natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

Brochure en Klompenpaden app

De brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt ECR Groot Stokkert, Restaurant de Brug en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met paarse klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 12 juni ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

2015 Jaar van de Klompenpaden

Klompenpaden zijn erg in trek, dit jaar ontwikkelen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland maar liefst 30 nieuwe paden. De 1000e kilometer Klompenpad komt daarmee al snel in zicht. Ook is 10 april een speciaal boek over de eerste 50 Klompenpaden verschenen en is er een expositie over de Klompenpaden. Kortom; 2015 is het Jaar van de Klompenpaden. Houd www.klompenpaden.nl of Facebook in de gaten voor data van openingen en speciale activiteiten.