Opening Klompenpad Terbroeksepad

Datum/Tijd
6 december 2014
15:30 - 16:30

Locatie
De Belleman


Op zaterdag 6 december vindt de feestelijke opening plaats van een nieuw Klompenpad in het prachtige buitengebied van Terschuur en Zwartebroek in de gemeente Barneveld: het Terbroeksepad. Terbroeksepad is een rondwandeling van elf kilometer langs water, elzenbroekbos, oude veengaten, door weilanden en via oude stegen. De opening vindt plaats om 15.30 uur in dorpshuis-zalencentrum De Belleman, Eendrachtstraat 97 in Zwartebroek. Wethouder Gerard van den Hengel van de gemeente Barneveld en Tinus Dekker van Plaatselijk Belang Zwartebroek Terschuur verrichten de opening. Ook heemraad Marjan Brouwer van het Waterschap Vallei en Veluwe is bij de opening. De acrobaten van Circus Klomp vertonen daarna hun kunsten voor jong en oud. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!

Landelijk routenetwerk

Terbroeksepad voert de wandelaar door een agrarisch cultuurlandschap met bijzondere flora en fauna. Terbroeksepad is tot stand gekomen onder coördinatie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, in samenwerking met de gemeente Barneveld, Plaatselijk Belang Zwartebroek Terschuur, enthousiaste vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe. Het Terbroeksepad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden en is het 63ste Klompenpad.

Samen met de streek

Klompenpaden worden ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en  natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

Brochure

De brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij de Spar in Zwartebroek en toeristische informatiepunten in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met groene klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild en het gevaar voor het overbrengen van ziektes. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Route-navigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is na 6 december ook beschikbaar via de Klompenpaden app. Zie voor meer informatie: www.klompenpaden.nl.

Dit Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de gemeente Barneveld, Waterschap Vallei en Veluwe, Woningstichting Barneveld en de Nationale Postcode Loterij.