Opening Klompenpad in Klarenbeek

Datum/Tijd
23 september 2017
10:00

Locatie
Restaurant Pijnappel


Op zaterdag 23 september 2017 vindt in Klarenbeek de feestelijke opening plaats van het 102de Klompenpad: het Klarenbeeksepad. Het Klarenbeeksepad is een rondwandeling van dertien kilometer door het mooie buitengebied van Klarenbeek. Wandel door bos en weiland, over landgoederen en langs beken. De opening vindt plaats om 10.00 uur in Restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55 in Klarenbeek. Wethouder Sandmann (Apeldoorn) en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) verrichten de opening. Na de onthulling van het startpaneel en een optreden van Circus Klomp is er gelegenheid tot het wandelen van (een deel van) het Klompenpad. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!

Onder begeleiding van SLG en in samenwerking met werkgroep Dorpsverfraaiing van Klarenbeeks Belang, vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, Natuurmonumenten, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Apeldoorn en Voorst is deze route tot stand gekomen. Dit Klompenpad is mede gefinancierd door de gemeenten Apeldoorn en Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij. Het Klarenbeeksepad maakt onderdeel uit van een netwerk van Klompenpaden.

Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landerijen, weilanden en natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken, wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en campings. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij het startpunt Restaurant Pijnappel en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met groene klompjes. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 23 september ook beschikbaar via de Klompenpaden app. Kijk op www.klompenpaden.nl of de Facebookpagina van de Klompenpaden.