Opening Assenradepad en Hoenwaardsepad in Hattem

Datum/Tijd
11 december 2015
12:30 - 17:30

Locatie
Jachthaven IJsseldelta Marina


Op vrijdag 11 december vindt in Hattem de feestelijke opening plaats van maar liefst twee nieuwe Klompenpaden: het Assenradepad en het Hoenwaardsepad. Het zijn rondwandelingen van elf kilometer door het mooie buitengebied van Hattem. Wandelen over een oud spoortracé, door een polder, door bos, over een jaagpad en een landgoed.

De opening van het Assenradepad vindt plaats om 12.30 uur met een wandeling vanaf Jachthaven IJsseldelta Marina in Hattem naar Herberg Molecaten. Bij de herberg is een inloop met koffie en thee om 13.30 uur en aansluitend de onthulling van het startpaneel door wethouder Doret Tigchelaar en onze directeur Arjan Vriend. De opening van het Hoenwaardsepad vindt plaats om 14.45 uur met koffie en thee bij Vadesto Outdoor Adventure in Hattem. Daarna onthult de wethouder het startpaneel van het Hoenwaardsepad. Circus Klomp geeft vervolgens een leuke circusact voor jong en oud. Daarna volgt een wandeling van anderhalf uur over een deel van het Klompenpad. Iedereen is van harte welkom. Kijk voor het volledige programma op www.klompenpaden.nl.

Wandelen over een oud spoortracé en over een jaagpad

Het Assenradepad is een rondwandeling over een oud spoortracé, een polder, bos en een landgoed. Het Hoenwaardsepad is een rondwandeling over een jaagpad, heide, een landgoed, langs een watermolen en een sprengenbeek. Onder onze begeleiding en in samenwerking met vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, a.s.r., gemeente Hattem, Waterschap Vallei en Veluwe en ProRail is het gelukt het Assenradepad en het Hoenwaardsepad te ontwikkelen. Beide paden maken deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden en sluiten aan op het Paddenpad. De financiering van het 83ste en het 84ste Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, gemeente Hattem, Regio Noord Veluwe, Waterschap Vallei en Veluwe, ProRail, Herberg Molecaten, Jachthaven IJsseldelta Marina, Vadesto Outdoor Adventure, Pastoraal centrum de Hezenberg en de Nationale Postcode Loterij.

Klompenpaden worden door ons en Landschap Erfgoed Utrecht ontwikkeld in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en  natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn bij  ons aangesloten en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

Brochures en app

De brochures met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden zijn te koop bij Herberg Molecaten, Jachthaven IJsseldelta Marina, restaurant Panorama Paviljoen bij Vadesto Outdoor Adventure, Pastoraal centrum de Hezenberg en de VVV’s in de regio. De routes zijn in beide richtingen gemarkeerd met blauwe (Assenradepad) respectievelijk oranje (Hoenwaardsepad) klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 11 december ook beschikbaar via de Klompenpaden app.