Ook in Hattem startbijeenkomst voor het oprichten van Zwerfafvalbrigade

Datum/Tijd
31 januari 2017
19:30 - 21:30

Locatie
Vadesto Outdoor Adventure


Geniet u ook van een mooi landschap? Zonder zwerfvuil is het landschap nog veel mooier en kunnen we er allemaal van genieten. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en ROVA slaan de handen ineen. SLG heeft een nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfvuil ontwikkeld: de oprichting van een Zwerfafvalbrigade. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfvuil opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook! ROVA faciliteert hierbij vanuit het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon.
SLG en ROVA organiseren een informatieavond voor belangstellenden in Vadesto Outdoor Adventure. De avond start met een kopje koffie of thee, iedereen is welkom. Komt u ook?

Kijk hier voor meer informatie.