Netwerkbijeenkomst Groen vrijwilligerswerk Doetinchem

Datum/Tijd
25 januari 2019
14:00 - 17:00

Locatie
Werkcafé BUHA


Landschapsvrijwilligers in de gemeente Doetinchem opgelet!! Doetinchem is een gemeente met veel inwoners die als groen-vrijwilliger actief zijn in het buitengebied. Er zijn zo’n 15 grotere en kleinere (min of meer) structurele vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. Waardevolle activiteiten die de kwaliteit van het buitengebied en het landschap rond de stad Doetinchem in standhoudt en versterkt.

Meerjarig programma
De gemeente Doetinchem heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gevraagd om een meerjarig programma tot uitvoering te brengen met als doel om de bestaande groepen actief te ondersteunen om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken. Start van het programma was afgelopen herfst waarbij een 6-tal groepen benaderd en bevraagd is op hun ervaringen, eventuele knelpunten en op kansen en mogelijkheden.

Een van de belangrijkste conclusies van deze eerste inventarisatie was dat er behoefte is om elkaar als, in de gemeente Doetinchem werkzame en actieve vrijwilligersgroepen, nader te leren kennen. Uitwisseling van kennis en ervaring, samenwerkmogelijkheden onderzoeken, gewoonweg weten wat de ander doet, zo mogelijk krachten bundelen en meer samen op trekken et cetera.

Om aan deze behoefte invulling te geven hierbij de uitnodiging voor een eerste netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk in Doetinchem.

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Groen vrijwilligerswerk Doetinchem

Wanneer: Vrijdagmiddag 25 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur
Waar: Werkcafé BUHA
Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Voor wie: Alle landschapsvrijwilligers werkend in de gemeente Doetinchem

Programma
13.45 -14.00 uur Inloop
14.00 -14.45 uur Welkom en in beeld brengen netwerk van de aanwezigen
14.45 -15.45 uur Uitwisseling en kennis maken obv thema
15.45 -16.30 uur Uitwisseling en kennismaken obv waar men actief is.
16.30 -16.40 uur Terugkoppeling en schetsen van het vervolg van deze bijeenkomst
16.40 -17.00 uur Afronden en napraten.

Bekijk de uitnodiging en meld je aan: Uitnodiging netwerkbijeenkomst Groene Vrijwilligers Doetinchem op 25-01-2019