Landelijke Dag Natuur in het Boerenland

Datum/Tijd
16 februari 2019
00:00

Locatie
Beatrix Theater


Weidevogel-, patrijzen-, steenuilen- en poelenvrijwilligers opgelet! Op zaterdag 16 februari 2019 vindt in het Beatrix Theater (naast station Utrecht Centraal) de Landelijke Dag Natuur in het Boerenland plaats. Deze dag wordt met name georganiseerd voor alle vrijwilligers (beschermers én tellers), agrariërs en andere beheerders in het boerenland. De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht. U bent van harte welkom! Op deze dag presenteren we u de laatste stand van zaken van (agrarisch) natuurbeheer, beleids- en beheermonitoring, bestaande maar ook nieuwe monitoringtechnieken, opgedane ervaringen en (al of niet voorlopige) resultaten. Voor info en aanmelden (vóór 9 februari): Uitnodiging Landelijke Dag Natuur in het Boerenland 16 februari 2019 Wees er snel bij want vol is vol!