Inzaai-actie voor bijen in Buren

Datum/Tijd
9 april 2015
14:00

Locatie
Inzaai-actie


De bij heeft het niet gemakkelijk en kan wel wat hulp gebruiken. Blije bijen in Buren, dat is wat een enthousiaste groep mensen nastreven in samenwerking met de gemeente Buren en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zij zien de gemeente graag groener, fraaier en schoner. Daarom gaan zij op donderdag 9 april om 14.00 uur op de Blatumsedijk in Buren een zaadmengsel uitstrooien. Het zaadmengsel bevat kruiden en bloemen die aantrekkelijk zijn voor (honing)bijen maar ook voor vlinders. Kinderen van basisschool Koningin Beatrix in Buren helpen een handje mee met het inzaaien van onder andere margriet, klaver en knoopkruid en daarnaast ook bijzondere soorten.

Inzaai-actie op de Blatumsedijk

De inzaai-actie maakt deel uit van het Levend Landschap-project ‘Groener (dan de) Buren’. Bewoners van Buren hebben meer dan vijftig ideeën aangedragen voor een mooier en groener landschap. Het zijn wensen en ideeën voor ecologie, erfgoed, recreatie en landschap. Een van de ambities is de omgeving van Buren aantrekkelijker maken voor bijen door het inzaaien van een bloemrijk mengsel op de Blatumsedijk. Komend zomer zal de dijk kleurrijk bloeien met voedselrijke planten. Dat is niet alleen prettig voor bijen maar ook de wandelaar en fietser genieten hiervan.

Van blauwe cichorei tot oranjetipje

De werkgroep Ecologie heeft op 21 maart de brochure ‘Van blauwe cichorei tot oranjetipje’ overhandigd aan wethouder Sander van Alfen. In de brochure staan inspirerende voorbeelden en tips om zelf met de tuin, het erf en het landschap aan de slag te gaan. Bewoners lezen wat ze zelf kunnen doen voor het behoud van dieren en planten, ook voor bijen. Deze brochure wordt breed verspreid en is ook via de website van de gemeente Buren te raadplegen of hier.

De inzaai-actie voor de bijen wordt financieel ondersteund door het Coöperatiefonds van de Rabobank.