Informatieavond Zwerfafvalbrigade Wenum Wiesel

Datum/Tijd
23 november 2017
19:30

Locatie
De Wenumse Watermolen


Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert een informatieavond in Wenum Wiesel over een nieuwe aanpak van zwerfafval. De informatieavond vindt plaats op donderdag 23 november a.s. om 19.30 uur in De Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164 in Wenum Wiesel.
Zonder zwerfafval is het landschap nog veel mooier en dan kunnen we er allemaal echt van genieten. De nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtgenoten een Zwerfafvalbrigade oprichten. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook. Bovendien bereik je samen meer. Het resultaat is dan ook al snel zichtbaar: een schone omgeving! Doet u mee?

De gemeente Apeldoorn is enthousiast over het concept van Zwerfafvalbrigades en gaat er vanuit dat Zwerfafvalbrigades een waardevolle aanvulling kunnen zijn op reeds bestaande initiatieven om zwerfafval aan te pakken. Ook de Dorpsraad staat positief tegenover het idee van een Zwerfafvalbrigade.

Zwaan-kleef-aan
Tijdens de avond krijgt u een presentatie over landschap in de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht, dé oplossing voor een schoner landschap. Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen zwerfafval op te ruimen en het hoeft niet lang te duren. Iedereen kan het initiatief nemen en u doet alleen mee als u zin en tijd heeft. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect.

Aandacht voor streekeigen landschap
Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar streekeigen landschap. SLG heeft geen eigen terreinen en werkt altijd samen met anderen, zowel organisaties als burgers. Het aantal aangesloten vrijwilligersgroepen in Gelderland is op dit moment 282, met in totaal meer dan 8000 vrijwilligers.

Zwerfafvalbrigades ook in andere gemeentes
In Kilder (gemeente Montferland) is in januari de eerste Zwerfafvalbrigade met succes van start gegaan. Ook in de gemeenten Heerde, Ede, Doetinchem en Hattem hebben bewoners inmiddels de handen uit de mouwen gestoken. Binnenkort gebeurt dat in nog meer gemeentes.