Informatieavond Zwerfafvalbrigade Tricht

Datum/Tijd
14 december 2017
20:00 - 21:30

Locatie
dorpshuis


Zwerfafval hoort niet thuis in ons mooie landschap, daarom wil gemeente Geldermalsen er graag vanaf. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft een nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval ontwikkeld: de oprichting van Zwerfafvalbrigades. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook. Na de succesvolle start van de Zwerfafvalbrigade in Geldermalsen, wordt ook in Tricht een brigade opgericht. De eerste Trichtse brigadiers hebben zich al aangemeld, doet u ook mee? Op donderdag 14 december organiseren we een informatiebijeenkomst in het dorpshuis, Prins Johan Frisoplaats 1 te Tricht. De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop is vanaf 19.45 uur. De koffie/thee staat klaar en iedereen is welkom.

Een Zwerfafvalbrigade is een groep enthousiaste vrijwilligers, die er samen op uit trekken om zwerfafval te verzamelen. Deelnemers in andere gemeenten geven aan dat meedoen veel voldoening geeft omdat je samen zoveel meer bereikt dan alleen. Zo is er snel resultaat en wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat langzamerhand een zwaan-kleef-aan effect.

Deelname is vrijblijvend en kost weinig tijd, brigades spreken zelf af wanneer ze erop uit trekken. Vaak is dat eens in de vier á zes weken en zijn deelnemers een á twee uur bezig. Voordat de brigade van start gaat, krijgen de vrijwilligers van SLG arbo- en veiligheidsinstructies. Ook ontvangen zij alle benodigde materialen (hesje, knijptang, ring en zakken). Via een WhatsApp groep maken deelnemers afspraken met elkaar. De gemeente zorgt voor afvoer van het afval.

Ook in andere kernen

Op zaterdag 11 november jl. is de eerste brigade van Geldermalsen van start gegaan. Met elf enthousiaste deelnemers werd een grote hoeveelheid vuil verzameld. De groep maakt via een WhatsApp groep afspraken met elkaar en ondersteunt komende tijd de nog op te richten Zwerfafvalbrigade van Meteren. Tijdens de informatieavond in Deil en Beesd klonken enthousiaste reacties en meldden zich de eerste deelnemers aan. Het uiteindelijk doel is een gemeentebreed netwerk van brigades die in combinatie met een jaarlijkse opschoondag en diverse preventieprojecten tot een schone gemeente zullen leiden.