Informatieavond Zwerfafvalbrigade Renkum

Datum/Tijd
10 oktober 2017
19:30

Locatie
Mussennest


We willen een schoner landschap zonder zwerfafval. Hiervoor is ook de hulp nodig van Renkumse inwoners. Tijdens een informatieavond wordt meer verteld over de nieuwe aanpak van zwerfafval. Dit vindt plaats op dinsdag 10 oktober aanstaande om 19.30 uur in het Mussennest, Nieuwe Keijenbergseweg 170 in Renkum. Iedereen is van harte welkom.

Zonder zwerfafval is het landschap nog veel mooier en dan kunnen we er allemaal echt van genieten. De nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtbewoners een Zwerfafvalbrigade oprichten. De gemeente Renkum omarmt dit initiatief en stelt onder meer materiaal ter beschikking om het zwerfafval te kunnen opruimen. Op dit moment zijn er al enkele groepen en organisaties in de gemeente Renkum bezig met het opruimen van zwerfafval. In het vooroverleg met bestaande groepen waren de reacties op het SLG project positief. Het nieuwe project wordt dan ook gezien als een waardevolle aanvulling op de overige initiatieven.

Zwaan-kleef-aan

Tijdens de avond krijgt u een presentatie over landschap in de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht, dé oplossing voor een schoner landschap. Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen met buurtgenoten zwerfafval op te ruimen, iedereen kan het initiatief nemen en u doet alleen mee als u zin en tijd heeft. Zo is er snel resultaat en wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect.

Aandacht voor streekeigen landschap

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar streekeigen landschap. SLG heeft geen eigen terreinen en werkt altijd samen met anderen, zowel organisaties als burgers. Het aantal aangesloten vrijwilligersgroepen in Gelderland is op dit moment 282, met in totaal meer dan 8000 vrijwilligers.

Samenwerking met andere initiatieven

Op dit moment zijn er al enkele groepen en organisaties in de gemeente bezig met het opruimen van zwerfafval. In het vooroverleg met bestaande groepen waren de reacties op het SLG project positief. Het nieuwe project wordt dan ook gezien als een waardevolle aanvulling op de overige initiatieven.

Zwerfafvalbrigades ook in andere gemeentes

In Kilder (gemeente Montferland) is in januari de eerste Zwerfafvalbrigade met succes van start gegaan. Ook in de gemeenten Heerde, Hattem, Doetinchem en Ede hebben bewoners inmiddels de handen uit de mouwen gestoken. Binnenkort gebeurt dat in nog meer gemeentes.