Informatieavond voor vrijwilligers Klompenpad Tricht

Datum/Tijd
20 april 2016
19:45 - 21:30

Locatie
Dorpshuis Tricht


Nieuwe vrijwilligers gezocht voor Klompenpad bij Tricht en Mariënwaerdt! Sinds enige tijd werken vrijwilligers uit Tricht aan de ontwikkeling van een Klompenpad.  Naar verwachting zal het pad rond de zomer geopend worden. Voor het beheer en onderhoud van deze wandelroute zijn nieuwe vrijwilligers nodig. Het is aantrekkelijk vrijwilligerswerk dat u zelf kunt plannen. Houdt u van wandelen en wilt u in de toekomst iets doen voor dit Klompenpad? Wees welkom op de informatieavond op woensdag 20 april in Dorpshuis Tricht, Prins Johan Frisoplaats 1 in Tricht. Stichting Landschapsbeheer Gelderland coördineert de Klompenpaden in opdracht van de gemeente Geldermalsen en organiseert deze informatieavond voor belangstellenden. Het programma start om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Komt u ook?

Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland. Bij het ontwikkelen van een Klompenpad wordt gezocht naar zo veel mogelijk onverharde paden en wegen. Er worden daartoe afspraken gemaakt met grondeigenaren om over hun grond te mogen wandelen. Ook het Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer verlenen bij de nieuwe Klompenpaden hun medewerking.

Klompenpaden voorzien in de behoefte van bewoners om een mooi ommetje te maken in de eigen streek. Daarnaast zijn de paden aantrekkelijk voor wandelaars van elders, om te genieten van landschap, natuur en cultuurhistorie. Voor meer informatie over Klompenpaden kunt u terecht op de website www.klompenpaden.nl. De nieuwe Klompenpaden komen ook in de Klompenpaden App. Daarbij hebben Klompenpaden een eigen Facebookpagina met bijna 3000 vrienden.

De hoge kwaliteit van de Klompenpaden is mede te danken aan lokale vrijwilligers die de Klompenpaden ontwikkelen en om toerbeurt de route nalopen. Zij checken daarbij de  toestand van het pad en controleren en herstellen indien nodig de bewegwijzering.

Bent u op 20 april verhinderd maar wilt u zich wel graag inzetten voor het Klompenpad? Dan kunt u zich aanmelden bij Nomi Havelaar of telefoon: 026-3537444.