Informatieavond vluchtheuvel van Bruchem

Datum/Tijd
29 oktober 2014
20:00 - 21:30

Locatie
Kerkelijk Centrum Eben Haëzer


In de gemeente Zaltbommel liggen enkele unieke hoogwatervluchtheuvels. In de Bommelerwaard hebben mensen jarenlang grond opgeworpen om droge voeten te kunnen houden. De vluchtheuvels hebben bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten. De gemeente wil samen met bewoners  de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere heuvels toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar maken. Ze wil de inrichting en het beheer van de vluchtheuvels graag samen met bewoners oppakken. Op woensdag 29 oktober is hierover een informatieavond in Kerkelijk Centrum Eben Haëzer, De Kosterijstraat 2 in Bruchem. Bewoners zijn van harte welkom actief mee te denken over de toekomst van de vluchtheuvels en specifiek over de vluchtheuvel in Bruchem. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur.

Informatieavond

Op de informatieavond houdt landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen een boeiend verhaal over de geschiedenis van de heuvels. Projectleider Martijn Grievink van Stichting Landschapsbeheer Gelderland presenteert de eerste resultaten van de studie naar de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van deze vluchtheuvels in Zaltbommel en specifiek Bruchem. Daarna leveren bewoners tijdens een interactief gedeelte hun inbreng. Vertel bijvoorbeeld uw persoonlijke verhaal over de vluchtheuvel in Bruchem. Wat weet u nog over de vluchtheuvel te vertellen? Deze verhalen leveren aanvullende informatie op over de geschiedenis van de vluchtheuvel. Ook stemmen we met bewoners de kwaliteiten en kansen van de vluchtheuvel en de keuzes voor de uitvoering af. Hiervoor heeft de gemeente subsidie ontvangen van de provincie voor een stukje (her)inrichting. Denk mee over de toekomstige invulling van de plannen voor de vluchtheuvel van Bruchem. Een vrijwillige werkgroep gaat zich bezighouden met uitvoering (éénmalig) en toekomstig beheer en herstel van de vluchtheuvel. Heeft u hiervoor belangstelling? Geef u dan op de informatieavond op voor deze werkgroep.

Wat zijn vluchtheuvels?

In de Bommelerwaard hebben mensen jarenlang grond opgeworpen om droge voeten te kunnen houden. Dit gebeurde zowel in lang verstreken tijden (woerden) als in een recenter verleden (vluchtheuvels). De vluchtheuvels bij Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw (1861). Ze zijn het resultaat van een prijsvraag gericht op een oplossing voor overstromingen. De vluchtheuvels vormden een toevluchtsoord voor mensen en vee tijdens zo’n overstroming. De gemeente en SLG willen samen met bewoners deze kunstmatige verhogingen en hun boeiende ontstaansgeschiedenis beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar maken. Ze willen de inrichting en het beheer van de vluchtheuvels graag samen met bewoners oppakken.