Informatieavond Rijnstrangenpad

Datum/Tijd
12 oktober 2017
20:00

Locatie
Restaurant Zaal Thoen&Thans


De Liemers is in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht een uniek gebied. Daarom wil de gemeente het bestaande wandelpad Gangen door de Rijnstrangen verbeteren en onderbrengen bij het landelijk bekende merk Klompenpaden. Ook de informatievoorziening wordt verbeterd door een app, folder en webpagina. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) wil deze doorontwikkeling tot een nieuw Klompenpad graag samen met bewoners van Pannerden, Aerdt en Zevenaar oppakken. Wilt u meedenken over de route en de informatie voor folder en app? Wilt u na de heropening een rol spelen in het controleren en beheren van deze route? Of bent u geïnteresseerd in het ontwikkelen van deze wandelroute, dan bent u bent van harte welkom op de informatieavond op donderdag 12 oktober in Restaurant Zaal Thoen&Thans, Kerkweg 10 in Oud-Zevenaar. Aanvang is om 20.00 uur. Inloop met koffie is om 19.45 uur. Wethouder Jos Lamers zal de informatieavond openen.

Wat zijn Klompenpaden?

Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo min mogelijk over de verharde weg lopen. Onderweg komt u meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en/of over cultuurhistorisch en landschappelijke interessante objecten zoals oude boerderijen of namen van straten en paadjes. Zo kunt u als bewoner of recreant het gebied op een andere manier leren kennen. Zowel bij de ontwikkeling van het pad als bij het onderhoud spelen vrijwilligers een belangrijke rol. In Gelderland en Utrecht zijn al meer dan100 klompenpaden gerealiseerd. In de Gemeente Rijnwaarden is sinds 2013 het Rijnweidepad in bij Spijk en Tolkamer geopend.

Informatieavond op 12 oktober

De Gemeente Rijnwaarden heeft de wens de vrijetijdseconomie een verdere impuls te geven door het verder ontwikkelen van een klompenpadnetwerk in De Liemers. In eerste instantie gaat het om het doorstarten van de Gangen door de Rijnstrangenroute. De verwachting is dat deze landschap-pelijk reeds zeer fraaie route meer bekendheid zal krijgen onder de naam Klompenpaden. Ook is het de bedoeling om via een eigen folder, app en webpagina de cultuurhistorie en natuurlijke rijkdom van dit gebied uit te dragen. Dit voorjaar hebben VSR, gemeente, Staatsbosbeheer en Stichting Twickel zich hierover uitgesproken. Daarvoor moeten een aantal zaken worden opgepakt, bij voorkeur samen met bewoners en gebruikers: afsluiten nieuwe openstellingsovereenkomsten plus een aanvullende verzekering, het verzamelen van tekst en beeldmateriaal, het vormen van een groep vrijwilligers uit omgeving van Pannerden, Aerdt en Zevenaar voor het aanbrengen van de nieuwe bewegwijzering en voor controleren en ten dele onderhouden van de toegankelijkheid van de route na opening. Ook worden beperkte aanpassingen van het wandelpad verwacht. Een werkgroep (waarvoor u zich op deze avond kunt aanmelden) bestaande uit bewoners en SLG gaat vervolgens aan de slag. Met als doel om weer een Klompenpad te realiseren waar u als bewoner van het gebied volop van kunt genieten en trots op kunt zijn.

Dit Klompenpad wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rijnwaarden, Provincie Gelderland, SBNL en de Nationale Postcode Loterij.

Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij projectleider Erik van Eek van SLG, telefoon 026-3537444 / 06-50947113.
Kijk ook op www.klompenpaden.nl.