Informatieavond Poelen in Voorst

Datum/Tijd
22 september 2015
20:00 - 21:30

Locatie
Kulturhus Jachtlust


Meer en mooiere poelen in Voorst. Dat is het doel van het project ‘Poelen in Voorst’. Poelen kunnen vele planten en dieren een geschikte leefomgeving bieden. Goed onderhoud is daarbij van groot belang. Wilt u meehelpen om poelen te onderhouden? En daarmee kwetsbare dieren die in en om poelen leven – zoals bijvoorbeeld de knoflookpad en de kamsalamander – te beschermen? Of overweegt u om een poel aan te leggen? Kom dan op dinsdag 22 september naar de informatieavond over poelen in het landschap om 20.00 uur in Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 11 te Twello. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Wethouder Arjen Lagerweij zal de avond openen.

Doe mee met ‘Poelen in Voorst’

Ecologische verbindingen tussen de Veluwe en omliggende laaggelegen nattere gebieden maken het voor dieren makkelijker om zich te verplaatsen. Gemeente Voorst helpt mee om deze verbindingen te realiseren, zo zijn op diverse plaatsen nieuwe leefgebieden voor amfibieën gecreëerd. In samenwerking met de Spaanse Ruiter, IVN en Stichting Natuur Anders starten we met de gemeente het project ‘Poelen in Voorst’. Doel is om het aantal goed onderhouden poelen in het landschap te vergroten, met medewerking van bewoners. Doet u mee?

Poelencursus

Wilt u meehelpen bij het onderhoud en de monitoring van poelen? Of wilt u leren hoe u uw eigen poel goed kunt onderhouden? Dan kunt u zich tijdens de avond aanmelden voor een poelencursus.  Als vervolg op de poelencursus kunt u zich aansluiten bij de Poelenwerkgroep Voorst (in oprichting).

Vrijblijvend bezoek

Ook kunt u zich tijdens de informatieavond aanmelden voor een vrijblijvend bezoek van een van onze adviseurs. Tijdens dit bezoek wordt gekeken naar de onderhoudstoestand van uw poel of de mogelijkheid om een nieuwe poel aan te leggen. U ontvangt hierover advies en informatie over eventuele subsidiemogelijkheden.

Interesse?

Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatieavond te komen, maar heeft u wel interesse in deelname aan het poelenproject? Dan kunt u met ons contact opnemen:contactpersoon Nomi Havelaar, telefoonnummer 026 3537444 of e-mail.