Informatieavond Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen

Datum/Tijd
21 juni 2016
20:00 - 22:00

Locatie
De Opkamer


Wilt u als inwoner van het buitengebied van Oeken, Voorstonden en Broek graag een hoogstamboomgaard of een mooi vogelbosje in de hoek van uw erf? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van het beplantingsproject ‘Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen’ op dinsdag 21 juni. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek en vindt plaats in “De Opkamer” aan de Voorsterweg 125 in Oeken. De avond start om 20.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.45 uur.

Landschappelijk groen op erf en perceel

Met het project ‘Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen’ wordt u dit jaar, als inwoner van het buitengebied van Brummen, op een eenvoudige manier de mogelijkheid aangeboden om met subsidiemogelijkheden zowel grote als kleine landschappelijke groenelementen te realiseren op uw erf, perceel of daarbuiten. ‘Oeken Voorstonden en Broek in het Groen’ vloeit voort uit het project ‘Levend Landschap Oeken-Voorstonden-Broek’, een interactief proces waarin bewoners hun wensen en ideeën voor een aantrekkelijker landschap kunnen aangeven.

Informatiebijeenkomst ‘Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen’ 21 juni

In het project ‘OVB in het Groen’ kunnen inwoners van het buitengebied van Oeken, Voorstonden en Broek grote en kleine landschappelijke groenelementen op het erf, het perceel of daarbuiten aanplanten. Op de informatiebijeenkomst op 21 juni vertelt een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) meer hierover. Daarnaast komt het landschap van Oeken, Voorstonden en Broek aan de orde, welke beplanting hier thuishoort en hoe bewoners hun erf zelf diervriendelijker kunnen maken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.

Groenspreekuur

Na deze informatiebijeenkomst vindt op 7 juli een ‘Groenspreekuur’ in de “Mollenhof” plaats. In dit spreekuur kunt u in een individueel gesprek uw beplantingswensen voorleggen aan een adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor uw eigen erf. U kunt zich voor dit spreekuur opgeven tijdens of na de bijeenkomst van 21 juni. In het najaar van 2016 wordt een gezamenlijke bestelling van plantmateriaal gedaan. Op een feestelijke uitdeeldag ontvangen deelnemers de bomen en de struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidiemogelijkheden zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar te kunnen genieten van een groenere wijk.

Belangstelling?

Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatiebijeenkomst te komen, maar heeft u wel belangstelling voor ‘Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen’ of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Renée Voskamp, contactpersoon van de werkgroep OVB in het Groen, via tel. 0575-564635.