Informatieavond Klompenpad Winssen

Datum/Tijd
31 oktober 2018
19:30

Locatie
Ontmoetingscentrum De Paulus


Op woensdagavond 31 oktober om 19.30 uur is er in Ontmoetingscentrum De Paulus aan de Molenstraat 2 in Winssen een informatieavond over het nieuwe Klompenpad in Winssen. Initiatiefnemers Ruud Aalbers en Paul van Oss willen alle geïnteresseerden dan bijpraten over het nieuwe pad. Ook zijn ze op zoek naar vrijwilligers die dit pad mee willen helpen realiseren en onderhouden.

De initiatiefnemers hebben al veel voorwerk verricht. Op hoofdlijnen ligt er al een voorkeursroute en de eerste gesprekken met de eigenaren en andere belanghebbenden hebben al plaats gevonden. Maar er moet ook nog veel werk verzet worden, waarvoor alle hulp welkom is. Zoals voor het inventariseren van interessante plekken langs de route, het opstellen van teksten voor de routefolder en app, de aanleg van voorzieningen en uiteindelijk het aanbrengen van de bewegwijzering in het veld. Ook voor het onderhouden van de route zijn ze nog op zoek naar mensen die daar bij willen helpen.

Op de informatieavond, waarop ook wethouder Henk Plaisier aanwezig is, wordt verteld wat Klompenpaden zijn, hoe de conceptroute eruit ziet en wat er nog moet gebeuren. Op een grote kaart kunnen geïnteresseerden routesuggesties en/of bezienswaardigheden aandragen. Iedereen die wil helpen bij de aanleg en/of het onderhoud van de route kan zich op deze avond aanmelden.

Achtergrond Klompenpad Winssen

Al bijna twee jaar zijn Ruud Aalbers en Paul van Oss de mogelijkheden aan het verkennen voor een wandelroute door het buitengebied van Winssen. Het project vloeit voort uit Levend Landschap Winssen proces dat in 2016 is opgestart. Tijdens dit proces bleken zij beiden de wens te hebben om de Waal en de uiterwaarden meer te verbinden aan het dorp. De ontwikkeling van het Klompenpad Winssen wordt ondersteund door de gemeente Beuningen en provincie Gelderland en begeleid door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Klompenpaden zijn bewegwijzerde wandelroutes door (voormalig) agrarisch gebied. Liefst over onverharde paden dwars door het land van de boer, langs boerenerven en over landgoederen. De paden worden ontwikkeld door SLG samen met een groep lokale vrijwilligers. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De paden lopen regelmatig over particuliere erven en gronden waar je normaliter niet kunt komen. Voor de openstelling van hun grond ontvangen agrariërs een vergoeding.

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl of onze Facebookpagina.