Informatieavond Groessen en Loo in het Groen

Datum/Tijd
13 juli 2017
19:30

Locatie
Zaal Berentsen


De dorpsraden van Groessen en Loo en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan op verzoek van de gemeente Duiven boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop.

Werkwijze

Voor het beplantingsproject ‘Groessen en Loo in het Groen’ worden de inwoners van het buitengebied van de beide dorpen in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op donderdag 13 juli vertelt Stichting Landschapsbeheer Gelderland meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf. De informatieavond vindt plaats om 19.30 uur in Zaal Berentsen, Loostraat 51 in Loo.

Levend Landschap
Dit gezamenlijke beplantingsproject komt voort uit de bewonersprocessen Levend Landschap Groessen en Levend Landschap Loo, die momenteel in beide dorpen aan de gang zijn.

Na de informatieavond wordt er in augustus in zowel Groessen als in Loo een inloopactiviteit georganiseerd, waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Nog voor de winter om is, ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidie maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven.

Na de plantdag zal het buitengebied van de beide dorpen landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.