Informatieavond Empe-Tonden in het Groen

Datum/Tijd
30 juni 2016
19:30 - 21:30

Locatie
’t Oortveld


Wilt u als inwoner van het buitengebied van Empe en Tonden graag een hoogstamboomgaard of een mooi vogelbosje in de hoek van uw erf? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van het beplantingsproject ‘Empe-Tonden in het Groen’ op donderdag 30 juni. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de vrijwilligerswerkgroep Levend Landschap Empe-Tonden en vindt plaats in ’t Oortveld aan de Emperweg 41 te Empe. De avond start om 19.30 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur.

Groenelementen op uw erf of perceel

Met het project ‘Empe-Tonden in het Groen’ wordt u dit jaar, als inwoner van het buitengebied van Brummen, op een eenvoudige manier de mogelijkheid aangeboden om met subsidiemogelijkheden zowel grote als kleine landschappelijke groenelementen te realiseren op uw erf, perceel of daarbuiten. ‘Empe-Tonden in het Groen’ vloeit voort uit het project ‘Levend Landschap Empe-Tonden’, een interactief proces waarin bewoners hun wensen en ideeën voor een aantrekkelijker landschap kunnen aangeven.

Informatiebijeenkomst ‘Empe-Tonden in het Groen’ op 30 juni

In het project ‘Empe-Tonden in het Groen’ kunnen inwoners van het buitengebied van Empe en Tonden grote en kleine landschappelijke groenelementen op het erf, het perceel of daarbuiten aanplanten. Op de informatiebijeenkomst op 30 juni vertelt een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) meer hierover. Daarnaast komt het landschap van Empe en Tonden aan de orde, welke beplanting hier thuishoort en hoe bewoners hun erf zelf diervriendelijker kunnen maken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.

Groenspreekuur op 14 juli

Na deze informatiebijeenkomst vindt op 14 juli een ‘Groenspreekuur’ in ’t Oortveld plaats. In dit spreekuur kunt u in een individueel gesprek uw beplantingswensen voorleggen aan een adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor uw eigen erf. U kunt zich voor dit spreekuur opgeven tijdens of na de informatiebijeenkomst van 30 juni. In het najaar van 2016 wordt een gezamenlijke bestelling van plantmateriaal gedaan. Op een feestelijke uitdeeldag ontvangen deelnemers de bomen en de struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidiemogelijkheden zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar te kunnen genieten van een groenere wijk.

Belangstelling?

Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatiebijeenkomst te komen, maar heeft u wel belangstelling voor ‘Empe-Tonden in het Groen’ of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jaap Kuper, contactpersoon van de werkgroep Empe-Tonden in het Groen of via tel. 06-53312232.