Informatieavond Duiven in het Groen

Datum/Tijd
5 oktober 2017
19:30

Locatie
Cultuurcentrum De Ogtent


Behalve in Groessen en Loo kunnen ook bewoners van andere delen van het buitengebied van Duiven mee doen met een beplantingsproject. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaat op verzoek van de gemeente Duiven boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop.

Werkwijze

Voor dit beplantingsproject worden de inwoners van het buitengebied van Duiven in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op donderdag 5 oktober vertelt Stichting Landschapsbeheer Gelderland meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf. Deze informatieavond vindt plaats op donderdag 5 oktober om 19.30 uur in Cultuurcentrum De Ogtent, Remigiusplein 9 in Duiven.

Lees meer