Informatieavond Dorpen in het Groen Aalten

Datum/Tijd
22 november 2016
20:00

Locatie
't Romienendal


De dorpsbelangenorganisaties van Barlo, Dale, ’t Klooster, Haart en Bredevoort en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan – op verzoek van de gemeente Aalten en Stichting SAAP – boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop.

Werkwijze

Voor het project ‘Dorpen in het Groen’ worden de inwoners van het buitengebied van Barlo, Dale, ‘t Klooster, Haart en Bredevoort in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op 22 november vertelt Stichting Landschapsbeheer Gelderland meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf.

De informatieavond vindt plaats om 20.00 uur, in ’t Romienendal, Aladnaweg 3 in Aalten. Tijdens deze informatieavond wordt het project nader toegelicht en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Lees meer