Informatieavond Doesburg NoordOost in het Groen

Datum/Tijd
11 oktober 2016
20:00

Locatie
Partyboerderij de IJsselhoeve


Doe mee met het beplantingsproject ‘Doesburg NoordOost in het Groen’. Samen met de vrijwilligersgroep Levend Landschap Doesburg en de gemeente Doesburg willen we boeren, burgers en buitenlui enthousiasmeren om (meer) inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap rondom Doesburg NoordOost, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop.

Informatieavond
Inwoners van het buitengebied kunnen met subsidie inheemse bomen en struiken aanplanten op eigen terrein. Op dinsdag 11 oktober organiseren we een informatieavond over het beplantingsproject ‘Doesburg NoordOost in het Groen’. De informatieavond vindt plaats in Partyboerderij de IJsselhoeve, Eekstraat 15 in Doesburg. De avond start om 20.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.45 uur. Op deze bijeenkomst vertelt Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) u meer over de mogelijkheden die u worden aangeboden met het project ‘Doesburg NoordOost in het Groen’. Daarnaast vertelt SLG over het landschap van Doesburg, welke beplanting hier thuis hoort en wat u kunt doen om uw erf diervriendelijker te maken.

Lees meer