Informatieavond Balgoij in het Groen

Datum/Tijd
1 november 2016
20:00

Locatie
Dorpshuis t Ballegoyke


Wilt u als inwoner van het buitengebied van Balgoij graag een hoogstamboomgaard of een mooi vogelbosje in de hoek van uw erf? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van het beplantingsproject ‘Balgoij in het Groen’ op 1 november. Werkgroep Levend Landschap Balgoij, wil samen met bewoners een bijdrage leveren aan het mooier maken van Balgoij en omgeving door op percelen of erven landschappelijk groen aan te planten. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis ’t Ballegoyke, Boomsestraat 2b in Balgoij. De avond start om 20.00 uur.

Lees meer