Informatieavond Appeltern in het Groen

Datum/Tijd
25 mei 2016
19:45 - 21:30

Locatie
Dorpshuis De Schuur


Wilt u als inwoner van het buitengebied van Appeltern graag een hoogstamboomgaard of een mooi vogelbosje in de hoek van uw erf? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van het beplantingsproject ‘Appeltern in het Groen’ op 25 mei. Fleurig Appeltern, een werkgroep van het project Levend Landschap Appeltern, wil samen met bewoners een bijdrage leveren aan het mooier maken van Appeltern en omgeving door op erven of percelen landschappelijk groen aan te planten. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis aan de Kerkstraat 25 in Appeltern. De avond start om 19.45 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur.

Een groep actieve bewoners uit Appeltern is onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het bewonersproces Levend Landschap Appeltern. Tijdens bewonersavonden zijn ideeën en plannen van bewoners om het dorp en het omringende landschap te verfraaien verzameld. De aangedragen ideeën zijn gepresenteerd en verder uitgewerkt. Per idee zijn lokale trekkers gevonden. Zo hebben bewoners tijdens NLdoet bloemenmengsels gezaaid en fruitbomen geplant voor een fraaier entree van het dorp Appeltern.

Informatiebijeenkomst ‘Appeltern in het Groen’ op 25 mei

Het volgende project is ‘Appeltern in het Groen’ waarmee inwoners van het buitengebied van Appeltern grote en kleine landschappelijke groenelementen op het erf, het perceel of daarbuiten aanplanten. Op de informatiebijeenkomst op 25 mei vertelt een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) meer hierover. Daarnaast komt het landschap van Appeltern aan de orde, welke beplanting hier thuishoort en hoe bewoners hun erf zelf diervriendelijker kunnen maken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de gemeente West Maas en Waal en de provincie Gelderland.

Groenspreekuur

Na de informatiebijeenkomst vindt een ‘Groenspreekuur’ in het dorpshuis plaats. In een individueel gesprek kunt u uw beplantingswensen voorleggen aan een adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor uw eigen erf. U kunt zich voor dit spreekuur opgeven tijdens of na de bijeenkomst van 25 mei. In het najaar van 2016 wordt een gezamenlijke bestelling van plantmateriaal gedaan. Op een feestelijke uitdeeldag ontvangen deelnemers de bomen en de struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidiemogelijkheden zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar te kunnen genieten van een groen en fleurig Appeltern.

Heeft u belangstelling voor ‘Appeltern in het Groen’ of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wim van Leeuwen, contactpersoon van de werkgroep Fleurig Appeltern of via 06-81284381.