Infoavond Levend Landschap Breedenbroek Voorst

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
11 november 2019
19:30

Locatie
Café Restaurant Koenders


Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor vlinders en bijen, herstel van poelen, vastleggen van oude verhalen, samenwerking met lopende initiatieven of aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën om het landschap in het buitengebied van Breedenbroek en Voorst aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de ideeënavond Levend Landschap op maandag 11 november 2019. Deze bewonersavond begint om 19.30 uur in Café Restaurant Koenders aan de Terborgseweg 61 in Breedenbroek. Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst nodigt iedereen van harte uit.

Breedenbroek en Voorst hebben een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start de Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst (BVBV) in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap.
Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen om tot uitvoering te brengen.

Lees meer