Infoavond Hattem in het Groen

Datum/Tijd
21 maart 2019
19:30

Locatie
Ijsboerderij IJscowd


Onder de noemer ‘Hattem in het Groen’ starten Vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van de gemeente. Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen.

Informatieavond

De vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en SLG organiseren op donderdag 21 maart om 19.30 uur een informatieavond bij IJscowd, Hilsdijk 100 in Hattem.

Deelname aan Hattem in het Groen

Inwoners van Hattem die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen meedoen aan het project ‘Hattem in het Groen’.
Deelname aan dit project houdt in dat deelnemers een vrijblijvend bezoek krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de bewoner(s) wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Het erf of terrein kunnen bewoners via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.
Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van Hattem nog aantrekkelijker te maken, voor mens en dier.

Lees meer