Infoavond Dijken in het Groen Rijswijk

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
6 april 2017
20:00


Bloeiende fruitbomen, streekeigen heggen en bloemrijke dijken met bijen en vlinders? Wilt u dit ook? Bewoners langs het dijktracé Hagestein – Opheusden in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren kunnen meedoen aan het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’, waarmee ze hun erf kunnen verfraaien door het aanplanten van heggen, fruitbomen en bosjes. Helpt u mee de dijken in het groen te zetten?

Wilt u als bewoner langs het dijktracé Hagestein – Opheusden in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren graag hoogstamfruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten van het beplantingsproject ‘Dijken in het groen’, een initiatief van de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren, combinatie dijkverbetering HOP en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Wilt u meehelpen aan een mooi en groen landschap in uw eigen woonomgeving en op uw eigen erf? Dan bent u van harte welkom op één van de informatieavonden op woensdag 29 maart in Kesteren maandag 3 april in Culemborg of donderdag 6 april in Rijswijk. U hoort dan hoe u mee kunt doen en wat de ‘spelregels’ zijn.

Groene karakter versterken

Het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ wil het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Het beplantingsproject biedt de mogelijkheid voor aanplant van zowel grotere landschappelijke terreinen als woonerven. Wilt u als dijkbewoner bijdragen aan een mooie en groene leefomgeving? Ook op uw eigen erf kunt u daaraan meewerken tijdens dit project.

Informatieavonden ‘Dijken in het Groen’

Woensdag 29 maart: Molen de Zwaluw, Batterijenweg 19c te Kesteren.
Maandag 3 april: Stadszaal in het Stadhuis, Oude Vismarkt 4 te Culemborg.
Donderdag 6 april: Informatiecentrum Dijkverbetering HOP te Rijswijk (terrein Roodvoet).
Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur. Aanvang om 20.00 uur.

Groene bakens

De avonden worden ingeleid door landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen. Hij gaat een enthousiast verhaal vertellen over de ‘groene bakens’ langs de dijk. Deze ‘groene bakens’ wijzen nog de plekken aan waar mensen generaties lang hebben gewoond en gewerkt. Deze oude woonplekken vallen niet alleen op door hun groene uitdossing maar ook door hun ongelijkmatige spreiding. Nu eens treffen we lintbebouwing aan, dan weer verspreide bewoning of zelfs eenzaamheid. Verschillen, die alles te maken blijken te hebben met voor- en tegenspoed in het leven van de dijkbewoners. De rivier speelde hierin een cruciale rol. Al met al zal duidelijk worden dat de erfbeplantingen geweldig kunnen helpen om de rijke geschiedenis van het dijklandschap meer leesbaar te maken. Een geschiedenis waarop we trots kunnen zijn en waarvan we ook nog zoveel kunnen leren.

Het project ‘Dijken in het Groen’ wordt mogelijk gemaakt dankzij de combinatie dijkverbetering HOP en de provincie Gelderland en uitgevoerd in samenwerking met gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren, Waterschap Rivierenland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, bereikbaar op tel.nr. 026 – 3537444.