Ideeënavond Levend Landschap Stokkum

Datum/Tijd
18 oktober 2017
19:30

Locatie
café de Pluum


Het terugbrengen van hoogstamfruit, meer bloemrijke bermen, een wandelroute langs interessante plekken, het verbeteren van het leefgebied van bijen en vogels, of het aanleggen van erfbeplanting? Wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse projecten te bedenken en te realiseren voor Stokkum? Kom dan naar de ideeënavond Levend Landschap Stokkum op woensdag 18 oktober 2017. De avond begint om 19.30 uur in café de Pluum aan de Eltenseweg 7 te Stokkum. Iedereen is van harte welkom!

Stokkum heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start de werkgroep Levend Landschap en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doe mee!

Ideeën verzamelen

Tijdens de ideeënavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Stokkum een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie, cultuurhistorie en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aanleggen van erfbeplanting, noem maar op. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te voeren? We horen het graag!

Na de ideeënavond vindt op 22 november 2017 een tweede bijeenkomst plaats waarop de ideeën verder worden uitgewerkt en wordt bekeken hoe die plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Met uw inzet en medewerking kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Stokkum. Samen maken we het landschap rond Stokkum nog mooier!