Ideeënavond Levend Landschap Rietmolen

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
4 april 2022
19:30 - 21:00


Meer bloemrijke bermen, het opruimen van zwerfafval, wandel- en fietsroutes verbeteren, herstellen van landschapselementen of verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels? Heb je ideeën om het landschap van de voormalige parochie Rietmolen aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Rietmolen op 4 april. De informatieavond begint om 19.30 uur in DAR-kantine, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 66a in Rietmolen. Iedereen uit Rietmolen is van harte welkom!

Rietmolen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om die waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Berkelland het project Levend Landschap Rietmolen gestart. Heb je ideeën om het landschap van de voormalige parochie Rietmolen aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de ideeënavond van Levend Landschap Rietmolen. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap zelf naar voren kunnen brengen en realiseren.

Ideeën verzamelen

Tijdens deze eerste avond wil de werkgroep ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie van de voormalige parochie Rietmolen een impuls te geven. Voorbeelden van initiatieven zijn: aan de slag met streekeigen beplanting, het verbeteren van fiets- en wandelroutes, meer bloemrijke bermen en randen, het zichtbaar maken van boerderijnamen, het opruimen van zwerfafval of het verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels.

Uitwerken en uitvoeren plannen

Na de eerste avond vindt een tweede bijeenkomst plaats op maandag 9 mei om 19.30 uur. Dan worden de ideeën uit de eerste bijeenkomst verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst zullen er werkgroepen met kartrekkers gevormd worden, om met elkaar aan de slag te gaan en de ideeën te realiseren. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Rietmolen met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.

Levend Landschap Rietmolen wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Berkelland en de provincie Gelderland.

Kijk hier voor meer informatie over Levend Landschap.