Ideeënavond Levend Landschap Poederoijen

Datum/Tijd
1 juni 2017
19:30

Locatie
Dorpshuis Podarwic


Meer bloemrijke bermen voor bijen, nestkasten voor vogels, aanleg van streekeigen erfbeplanting, verhalen vastleggen en opruimen van zwerfafval? Tijdens de bewonersavond Levend Landschap Poederoijen op donderdag 1 juni 2017 worden ideeën voor een mooier landschappelijk Poederoijen gedeeld. De informatieavond begint om 19.30 uur in het Dorpshuis Podarwic, Burgemeester Posweg 1 in Poederoijen. De inloop is vanaf 19.15 uur. Jong en oud zijn van harte welkom om te komen.

Poederoijen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te verfraaien en beter beleefbaar te maken voor bewoners start dorpsraad Poederoijen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Zaltbommel het project Levend Landschap dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Gelderland. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Ideeën verzamelen

Tijdens de informatieavond kunnen inwoners ideeën aandragen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Poederoijen een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie/biodiversiteit, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd/educatie. Het kan gaan om het inzaaien van bermen en dijken met bloemen voor bijen, vastleggen van streekverhalen, meer wandelpaden en aanleg en herstel van landschapselementen. We zijn ook benieuwd naar informatie en wensen die inwoners hebben over het landschap rond Poederoijen. Bijvoorbeeld verhalen van vroeger of wat inwoners graag anders zien?

Uitvoering plannen

Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Poederoijen nog mooier. Meer informatie

Iedereen die niet in de gelegenheid is om naar de bewonersavond op 1 juni te komen, maar wel met een idee aan de slag wil, kan contact opnemen met Martijn Grievink van SLG.

Meer informatie over Levend Landschap