Ideeënavond Levend Landschap Otterlo

Datum/Tijd
24 oktober 2017
19:30

Locatie
Dorpshuis De Aanloop


Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, herstel van houtwallen, vastleggen van oude streekverhalen of het aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Otterlo? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Otterlo op dinsdag 24 oktober 2017. De informatieavond begint om 19.30 uur in het dorpshuis De Aanloop, Sportlaan 5 te Otterlo. Iedereen is van harte welkom!

Otterlo heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Otterlo’s Belang in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Kom met ideeën!

Ideeën verzamelen

Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Otterlo een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie/biodiversiteit, jeugdeducatie, streekgeschiedenis en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, herstellen van houtwallen, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Otterlo, bijvoorbeeld wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!
Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Otterlo nog mooier.

Levend Landschap Otterlo wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en de Provincie Gelderland.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatieavond te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444.