Ideeënavond Levend Landschap Lunteren

Datum/Tijd
27 maart 2017
20:00 - 22:00

Locatie
dorpscentrum Het Westhoffhuis


Meer bloemrijke bermen, terugbrengen van houtsingels, verbeteren van leefgebied voor bijen en vogels en opruimen van zwerfafval? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Lunteren? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Lunteren op maandag 27 maart 2017. De informatieavond begint om 20.00 uur in het dorpscentrum Het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat 28 in Lunteren. De inloop is vanaf 19.30 uur. Dorpsraad Lunteren nodigt jong en oud van harte uit om te komen.

Lunteren heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Dorpsraad Lunteren in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doe mee!

Ideeën verzamelen
Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Lunteren een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd/educatie. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, vastleggen van streekverhalen, meer wandelpaden noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Lunteren, bijvoorbeeld uw verhalen van vroeger of wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag! Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Lunteren nog mooier.