Ideeënavond Levend Landschap Herwijnen

Datum/Tijd
18 mei 2017
20:00

Locatie
Dorpshuis De Poort


Meer bloemrijke bermen, terugbrengen van knotwilgen, verbeteren van leefgebied voor bijen en vogels, aanleg van Klompenpad en opruimen van zwerfafval? Tijdens de bewonersavond Levend Landschap Herwijnen op donderdag 18 mei 2017 worden ideeën voor een mooier landschappelijk Herwijnen gedeeld. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Dorpshuis De Poort, Zworrelstraat 79 te Herwijnen. De inloop is vanaf 19.45 uur. Jong en oud zijn van harte welkom om te komen.

Herwijnen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te verfraaien en beter beleefbaar te maken voor bewoners start ensemblewerkgroep Herwijnen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Lingewaal het project Levend Landschap dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Gelderland. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Ideeën verzamelen

Tijdens de informatieavond kunnen inwoners ideeën aandragen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Herwijnen een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie/biodiversiteit, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd/educatie. Het kan gaan om het inzaaien van bermen en dijken met bloemen voor bijen, vastleggen van streekverhalen, meer wandelpaden en aanleg en herstel van knotwilgen. We zijn ook benieuwd naar informatie en wensen die inwoners hebben over het landschap rond Herwijnen. Bijvoorbeeld verhalen van vroeger of wat inwoners graag anders zien?

Uitvoering plannen

Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Herwijnen nog mooier.

Meer informatie

Iedereen die niet in de gelegenheid is om naar de bewonersavond op 18 mei te komen, maar wel met een idee aan de slag wil, kan contact opnemen met Freek Aalbers van SLG