Ideeënavond Levend Landschap Herwen

Datum/Tijd
10 mei 2017
20:00

Locatie
dorpshuis de Cluse


Het terugbrengen van hoogstamfruit, meer bloemrijke bermen, het verbeteren van het leefgebied van vogels, nieuwe wandel- of fietspaden of het aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Herwen? Kom dan naar de ideeënavond Levend Landschap Herwen op woensdag 10 mei 2017. De avond begint om 20.00 uur in het dorpshuis de Cluse aan de Martinusweg 29 te Herwen. Iedereen is van harte welkom!

Herwen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners starten Herwen Actief en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doe mee!

Ideeën verzamelen

Tijdens de ideeënavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Herwen een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aanleggen van erfbeplanting, noem maar op. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te voeren? We horen het graag!
Na de ideeënavond vindt op 20 juni 2017 een tweede bijeenkomst plaats waarop de ideeën verder worden uitgewerkt en wordt bekeken hoe die plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Met uw inzet en medewerking kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Herwen. Samen maken we het landschap rond Herwen nog mooier!