Help mee het griend in Rhenoy opknappen!

Datum/Tijd
4 maart 2017
09:30 - 12:00

Locatie
Griendbos


In het dorpsbos Rhenoy ligt een griend, dat is een oude vochtige akker van wilgen. Door het verdwijnen van de economische functie is het griend overgroeid. De Griendbrigade Rhenoy zorgt er nu voor dat het griend weer zichtbaar en beleefbaar wordt. De Griendbrigade is net opgericht en bestaat uit een groep bewoners uit Rhenoy die regelmatig onderhoud gaat plegen in het griend. Jong en oud, die graag de handen uit de mouwen wil steken in de buitenlucht, lekker wil zagen of hout slepen, is van harte welkom om mee te doen. Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd.

Meer informatie…