Groenspreekuur in Duiven

Datum/Tijd
9 januari 2019
00:00

Locatie
Gemeentehuis (zaal Titaan)


Bent u woonachtig in het buitengebied van Groessen, Loo of Duiven? Wilt u streekeigen bomen en struiken aanplanten op uw erf of daarbuiten? Maar weet u niet welke geschikt zijn? Kom dan naar een van de drie Groenspreekuren, waarbij een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) erfeigenaren helpt met een beplantingsplan. Het kan gaan om bomen en struiken op het erf zoals meidoorn, Gelderse roos maar ook om landschapselementen als singels, houtwallen en poelen buiten het erf. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook vogels, vlinders, wilde bijen en planten profiteren hiervan. De Groenspreekuren vinden plaats op 28 november 2018 (Groessen), 12 december 2018 (Loo) en 9 januari 2019 (overig Duiven). Meld u aan via onderstaand aanmeldformulier.

Groenspreekuren

De drie Groenspreekuren vinden plaats op:

  • woensdag 28 november 2018 tussen 13.00 en 21.00 uur, voor bewoners uit Groessen.
    Locatie: Dorpshuis, Sint Isidorusplein 4 in Groessen.
  • woensdag 12 december 2018 tussen 13.00 en 21.00 uur, voor bewoners uit Loo.
    Locatie: De Dorpsnoot, Loostraat 69B in Loo.
  • woensdag 9 januari 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur, voor bewoners uit het beplantingsproject Duiven of wanneer de andere data u niet schikken.
    Locatie: Gemeentehuis (zaal Titaan), Koning Willem-Alexanderplein 1 in Duiven.

Na aanmelden wordt met u in overleg een tijdstip afgesproken.

Werkwijze en voorbereiden

Op het Groenspreekuur kunnen grondeigenaren hun individuele beplantingswensen voorleggen aan adviseur Ruud Borkes van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond. Voor het Groenspreekuur kunt u zich voorbereiden door uw eigen wensen op papier te zetten. Gebruik hiervoor de speciale documenten die zijn ontwikkeld voor het project Duiven, Groessen en Loo in het Groen.
Bekijk de handreiking  waarmee u zelf aan de slag kunt en uw wensen voor uw erf op papier kunt zetten.
Gebruik hierbij het schetspapier en deze fruitlijst als u op zandgrond woont. Woont u op kleigrond, gebruik dan deze fruitlijst.

Duiven, Groessen en Loo in het Groen

De Groenspreekuren zijn kostenloos en komen voort uit het beplantingsproject ‘Groessen en Loo in het Groen’. Afgel open zomer vond in Zaal Berentsen hierover een druk bezochte informatieavond plaats over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf. Voor dit beplantingsproject worden de inwoners van het buitengebied van de beide dorpen in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein.

Plantdag op 9 maart 2019

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Deelnemers ontvangen tijdens een feestelijke plantdag op zaterdag 9 maart 2019 hun bomen en struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidie maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van de beide dorpen landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

‘Groessen en Loo in het Groen’ is een samenwerking van de dorpsraden Groessen en Loo en SLG in opdracht van de gemeente Duiven en komt voort uit de bewonersprocessen Levend Landschap, die momenteel in beide dorpen aan de gang zijn.