Extra uitdeeldag Nijkerk in het Groen 2

Datum/Tijd
13 december 2014
09:15 - 11:00

Locatie
Familie Verhoef


Bewoners planten extra beplanting aan in buitengebied Nijkerk. Zaterdag 13 december vindt weer een uitdeeldag plaats binnen het project ‘Nijkerk in het Groen 2’. De gemeente Nijkerk en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hebben in 2013 en begin 2014 met succes een erfbeplantingsproject voor buitenlui, particulieren en agrariërs uit Nijkerk uitgevoerd. Ruim honderd bewoners hebben meegedaan om de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Niet alle beplanting is aangeslagen en sommige deelnemers willen meer bomen en struiken aanbrengen op hun percelen. SLG heeft bij alle deelnemers daarom geïnventariseerd hoeveel uitval er is geweest en welke behoefte aan nieuwe aanplant er was. Deze was wederom overweldigend! Op de uitdeeldag ontvangen 44 deelnemers hun nieuwe beplanting: nog eens 8.200 stuks bosplantsoen, 77 knotbomen, 57 laanbomen en 85 fruitbomen worden geplant. Wethouder Windhouwer plant zaterdag samen met projectleider Robert Keizer van SLG de eerste boom bij de familie Verhoef aan de Spochthoornseweg 4 te Nijkerk.

Streekeigen beplanting

Zaterdag ontvangen de deelnemers hun autochtone, biologische beplanting ter vervanging van niet aangeslagen bomen en struiken of voor uitbreiding van hun landschapselementen, zoals een elzensingel, knotbomenrij, hoogstamboomgaard en hagen. Vrijwilligers van het IVN Nijkerk/Putten en KNNV Noord-Veluwe helpen met het opladen van het plantsoen. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Regiocontract FoodValley

‘Nijkerk in het Groen 2’ wordt mogelijk gemaakt door het Regiocontract dat de gemeente Nijkerk (samen met andere gemeenten in Regio FoodValley) met de provincie Gelderland heeft gesloten.