Dorpsplantdag in Bruchem

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
19 februari 2022
10:00 - 13:30


Op zaterdag 19 februari organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met het dorpsplatform Bruchem en de gemeente Zaltbommel een dorpsplantdag in Bruchem. Help je mee een nieuwe dorpsboomgaard met speelveld aan te planten? Jong en oud kan meedoen. De start is om 10.00 uur met een instructie over aanplant. SLG zorgt voor gereedschap en handschoenen. De werkdag duurt tot ongeveer 13.30 uur. Het dorpsplatform zorgt voor de lunch. Er is plek voor 15 deelnemers. Meld je vooraf even aan.

In Bruchem heeft de gemeente Zaltbommel aan de Akkerstraat een gemeentelijk perceel liggen. Voor het voorste deel van het perceel is inmiddels een (natuur)speeltuin gerealiseerd. Het achterste deel van het perceel krijgt nu ook een bestemming. In samenspraak met bewoners en de Hoogstambrigade Rivierenland heeft SLG een ontwerp gemaakt voor een dorpsboomgaard met speelnatuur. Hier gaan we streekeigen bomen en struiken aanplanten, zoals linde, walnoot, kers, peer, appel en pruim. Dat is ook goed voor vogels, vlinders, bijen en andere dieren. Resultaat is straks een dorpsboomgaard met noten- en fruitbomen en waarin kinderen later zelf fruit kunnen plukken en ook kunnen spelen. Ook komt er een vogelbosje met besdragende bomen voor merels en lijsters. Ook gaan we hagen van haagbeuk planten langs het voetbalveld.
Zaterdag 19 februari gaan we de beplanting gezamenlijk met dorpsbewoners aanplanten. Help je mee?

Hoogstamboomgaard in Bruchem

Historisch gezien vond je veel hoogstamboomgaarden in het rivierengebied. Deze zijn niet alleen cultuurhistorisch waardevol maar ze bieden ook veel ruimte aan allerlei dieren en planten. Helaas verdwijnen ze uit het landschap door onvoldoende of onjuist onderhoud. De gemeente Zaltbommel en SLG willen graag de kennis over hoogstamboomgaarden overdragen. Met als uiteindelijk resultaat de aanplant van nieuwe hoogstamboomgaarden die goed worden onderhouden.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland. Verder wordt er nauw samengewerkt met het Dorpsplatform Bruchem en de Hoogstambrigade Rivierenland.