Cursus Quickscan Beheermonitoring voor weidevogelvrijwilligers

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
27 maart 2019
20:00 - 22:00


Weidevogelvrijwilligers opgelet! Graag brengen we de cursus Quickscan Beheermonitoring onder jullie aandacht. We zijn te gast bij de Weidevogelgroep Binnenveld Oost (WBO). De cursus wordt uitgevoerd in opdracht van het collectief Veluwe.

Wat is Quickscan Beheermonitoring?

QBM staat voor Quickscan BeheerMonitoring. QBM is een vrij grove schatting waarmee de weidevogelvrijwilliger snel een beeld krijgt van de aanwezigheid van vogels op de percelen. Zodat daar, waar er mogelijkheden voor zijn, het beheer nog kan worden bijgestuurd.
Soortenherkenning en gedragsinterpretatie zijn de belangrijkste elementen van de QBM.
QBM richt zich vooral op de hoofdsoorten: kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp. Tijdens de cursus gaan we in op het gedrag van deze vogels, de methode van noteren van gedragwaarnemingen en het verwerken van de gegevens in de boerenlandvogeldatabase.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar r.verweij@landschapsbeheergelderland.nl