Cursus Particuliere landschapsparels (vol)

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
5 september 2020
10:00 - 12:30


Voor deze cursus zijn we te gast op een particulier natuurterrein. Hoe heeft de eigenaar het terrein omgevormd tot een gebied met hoge landschapswaarde en ecologische waarde? Een ecoloog van SLG vult het verhaal van de eigenaar aan met informatie over algemene ecologische principes (het belang van geleidelijke overgangen), leefgebieden (wat hebben soorten nodig) en herkenning van streekeigen flora en fauna. Opdoen van inspiratie en het verzamelen van praktische tips staan centraal in deze cursus.

Kijk voor meer informatie en aanmelden