Cursus Bij-vriendelijk beheer van landschapselementen

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
7 september 2019
09:00 - 12:00


Wat hebben wilde bijen nodig en hoe kunnen we hiermee rekening houden bij het beheer van landschapselementen? Na een lezing op het kantoor van SLG gaan we op veldexcursie onder leiding van een ecoloog van SLG.

Meer informatie en aanmelden.