Bijenavond in Heteren

Datum/Tijd
29 januari 2015
20:00 - 21:30

Locatie
De Bongerd


Bijen hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van tuin- en erfeigenaren gebruiken. Dit kan hulp zijn in de vorm van het aanplanten van bijenplanten, het zaaien van bijen-bloemenzaad of door het plaatsen van een bijenhotel. Ook vrijwilligers kunnen hulp bieden door zich in hun eigen omgeving in te zetten voor deze fascinerende dieren. Om inwoners op weg te helpen organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met gemeente Overbetuwe een informatieavond over bijen. Stichting Overbetuwe Natuurlijk en de Bijenhoudersvereniging ABTB verlenen hun medewerking aan deze avond. De bijenavond vindt plaats op donderdag 29 januari in De Bongerd aan de Flessestraat 54 in Heteren en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Lees meer