Bijeenkomst cursus ‘Poelen in Nijkerk’

Datum/Tijd
24 mei 2016
20:00 - 22:00

Locatie
boerderijcamping de Maaneschijn


Poelen kunnen vele planten en dieren een geschikte leefomgeving bieden. Goed onderhoud is daarbij van groot belang. mooie_poelWilt u meehelpen om poelen te onderhouden? En daarmee kwetsbare dieren die in en om poelen leven te beschermen? Wilt u leren hoe u de soortenrijkdom van uw eigen poel kunt vergroten? Of vindt u het gewoon interessant om meer over poelen te leren? Kom dan dinsdag 24 mei naar de startavond van de cursus ‘Poelen in Nijkerk’. De bijeenkomst begint om 20.00 uur op boerderijcamping de Maaneschijn, Kamersteeg 3a in Nijkerk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. De poelencursus is gratis. Tijdens de avond kunt u zich aanmelden voor de cursus.

Poelencursus

De poelencursus bestaat uit enkele dagdelen, verspreid door het jaar heen. De cursus gaat in op dieren die in en om poelen leven. Ook is er aandacht voor aanleg en ecologisch beheer van de poel.

Project ‘Poelen in Nijkerk’

Ecologische verbindingen van hoger gelegen zandgronden naar omliggende laaggelegen nattere gebieden maken het voor dieren makkelijker om zich te verplaatsen. Gemeente Nijkerk helpt mee om deze verbindingen te realiseren. Zo zijn op diverse plaatsen nieuwe leefgebieden voor amfibieën gecreëerd. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland start gemeente Nijkerk het project ‘Poelen in Nijkerk’. De poelencursus is hier het eerste onderdeel van, gevolgd door de oprichting van een ‘poelenwerkgroep’. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die samen poelen onderhouden. Op deze manier draagt het project bij aan het verhogen van de kwaliteit van bestaande poelen en een geschikte leefomgeving van kwetsbare soorten zoals de ringslang en de kamsalamander.

Bent u verhinderd op 24 mei maar wilt u wel deelnemen aan de cursus? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Meer informatie: Nomi Havelaar, tel 026-3537444.