Bewonersavond Levend Landschap Poederoijen

Datum/Tijd
15 juni 2017
19:30

Locatie
Dorpshuis Podarwic


Bloemrijke bermen aanleggen, zwerfafval met scholen aanpakken, de historie van voormalig kasteel Poederoijen uitdragen, een Klompenpad die aansluit op Pronkpad, Achterdijk en de Maas en meer recreatie langs de Maas. Dat zijn enkele bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Poederoijen. Op de ideeënavond Levend Landschap Poederoijen op 1 juni jl. hebben bewoners hun wensen en ideeën voor het nog mooier en aantrekkelijker maken van Poederoijen op papier gezet. De volgende stap is om de ideeën samen met dorpsbewoners verder uit te werken om deze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. Op donderdag 15 juni is hiervoor een bewonersavond om 19.30 uur in het Dorpshuis Podarwic, Burgemeester Posweg 1 in Poederoijen. De inloop is vanaf 19.15 uur. Dorpsraad Poederoijen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Zaltbommel nodigen jong en oud uit om mee te doen. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens deze avond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen en gaan we de ideeën per thema verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Lijkt het u ook leuk om zich in te zetten voor één van de ideeën of wilt u zelf een idee aandragen? Kom dan naar de bijeenkomst en doe mee!

Poederoijen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden van het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is het project Levend Landschap Poederoijen gestart. Dit is een samenwerking tussen dorpsraad Poederoijen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Zaltbommel. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen en samen aan de slag gaan. Met inzet van bewoners kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Poederoijen. Gemeente Zaltbommel en SLG ondersteunen graag bij de uitwerking en uitvoering hiervan. Samen maken we het landschap rond Poederoijen nog mooier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo de Vries van Dorpsraad Poederoijen.
Meer informatie over Levend Landschap