Bewonersavond Levend Landschap Kerk-Avezaath

Datum/Tijd
8 juni 2015
20:00 - 21:30

Locatie
voetbalkantine Teisterbant


Verfraaiing van de dorpsentree, meer onverharde wandelroutes, het aanleggen van erfbeplanting en hoogstamfruitbomen, het inzaaien van bloemrijke bermen en perken in en rondom het dorp én het ophangen van steenuilenkasten. Dat zijn enkele van de ideeën die een groep bewoners van Kerk-Avezaath tijdens de eerste bewonersavond heeft aangedragen voor een mooier en groener dorp. Op maandag 8 juni vindt de tweede bewonersavond plaats in de voetbalkantine Teisterbant aan de Dorpsstraat 35. Aanvang is om 20 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Samen met bewonersvereniging Kerk-Avezaath nodigen we jong en oud uit om mee te doen en te denken. Iedereen is van harte welkom!

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Kerk-Avezaath

Woensdag 1 april was de start van het gebiedsplan Levend Landschap Kerk-Avezaath. Een groepje bewoners heeft wensen en ideeën aangedragen op het gebied van groen in en rondom de kern, het landschap, ecologie, erfgoed en recreatie. Op de tweede bewonersavond op maandag 8 juni worden de aangedragen ideeën gepresenteerd en verder gespecificeerd. Hierbij zoeken we per idee  naar lokale trekkers, beoogde locaties en doelen, zodat we de ideeën tot uitvoering kunnen brengen. Ook bewoners die bij de eerste bijeenkomst niet aanwezig waren, zijn van harte uitgenodigd om mee te denken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Levend Landschap Kerk-Avezaath contact op met met de bewonerswerkgroep Levend Landschap of met projectleider Susanne Agterbosch van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444.