Bewonersavond Levend Landschap Hoevelaken

Datum/Tijd
13 april 2017
20:00

Locatie
dorpshuis De Stuw


Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, vastleggen van oude verhalen, het aanleggen van erfbeplanting en jeugd betrekken bij landschap? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Hoevelaken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Hoevelaken op donderdagavond 13 april 2017. De informatieavond begint om 20.00 uur in het dorpshuis De Stuw, De Brink 10 in Hoevelaken. Iedereen is van harte welkom!

Hoevelaken heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de leefbaarheid van Hoevelaken verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) samen met bewoners van Hoevelaken het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doe mee!

Ideeën verzamelen

Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Hoevelaken een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, erfgoed, ecologie, educatie en beleving. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, meer fruitbomen, hoe betrek je de jeugd hierbij, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Hoevelaken, bijvoorbeeld wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!
Na de ideeënavond vindt een tweede bijeenkomst plaats waarop de ideeën verder worden uitgewerkt. Op deze avond ontstaan vaak diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan om ideeën tot uitvoering te brengen. Daarna is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Hoevelaken nog mooier.