Bewonersavond Levend Landschap Hoevelaken

Datum/Tijd
30 mei 2017
20:00

Locatie
Dorpshuis De Stuw


Zwerfafval opruimen, bloemrijke bermen voor bijen, nestkasten voor steenuilen, geschiedenis van Hoevelaken beleefbaar maken en natuurspeelplekken maken, Dat zijn enkele van de bijna dertig bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Hoevelaken. Op de ideeënavond Levend Landschap Hoevelaken hebben bewoners hun wensen en ideeën voor het nog mooier en aantrekkelijker maken van Hoevelaken op papier gezet. De volgende stap is om de ideeën samen met dorpsbewoners verder uit te werken om deze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. Op dinsdag 30 mei is hiervoor een bewonersavond in dorpshuis De Stuw, De Brink 10 in Hoevelaken. Aanvang is om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Een groep actieve bewoners uit Hoevelaken, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Nijkerk nodigen jong en oud uit om mee te doen. Iedereen is van harte welkom!

Thema uitwerken

Tijdens deze avond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen en gaan we de ideeën per thema verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Hier kunt u zien welke ideeën allemaal al bedacht zijn. Lijkt het u ook leuk om zich in te zetten voor één van deze ideeën of wilt u zelf een idee aandragen? Kom dan naar de bijeenkomst en doe mee!

Mooier landschap

Hoevelaken heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden van het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is het project Levend Landschap Hoevelaken gestart. Dit is een samenwerking tussen een groep actieve bewoners uit Hoevelaken, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Nijkerk. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen en samen aan de slag te gaan. Met inzet van bewoners kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Hoevelaken. Gemeente Nijkerk en SLG ondersteunen graag bij de uitwerking en uitvoering hiervan. Samen zetten we ons in voor een aantrekkelijker dorp en omgeving!

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bewonersavond op 30 mei te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met Martijn Grievink van SLG.