Bewonersavond Levend Landschap Hattem

Datum/Tijd
1 november 2018
20:00

Locatie
Ijsboerderij IJscowd


Het aanplanten van erfbeplanting, meer bloemrijke bermen, tegengaan van verstening en verbeteren van de leefomgeving van weidevogels. Dat zijn enkele van de ruim twintig ideeën die bewoners op de ideeënavond Levend Landschap Hattem van 18 september jl. naar voren hebben gebracht. Zo’n vijftien inwoners hebben met elkaar bedacht hoe Hattem en het omliggende gebied op het gebied van landschap, natuur, cultuurhistorie en beleving nog aantrekkelijker te maken is. Op donderdag 1 november om 20.00 uur is de vervolgbijeenkomst in ijsboerderij IJscowd, Hilsdijk 100 te Hattem (inloop vanaf 19.45 uur). Tijdens deze uitwerkavond gaan we kijken hoe we met een werkgroep van bewoners deze en andere wensen vorm kunnen geven en uit kunnen voeren. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Lees meer