Bewonersavond Levend Landschap Est

Datum/Tijd
28 juni 2018
20:00

Locatie
dorpshuis Est


Ontwikkelen ommetje Est, toegankelijk maken Esterbos, inzaaien overhoekjes met bloemenmengsel voor bijen, stimuleren van aanleg hoogstamfruitbomen bij particulieren, insectenhotels en nestkasten maken en plaatsen met kinderen, oprichten historisch museum en aanleg inheemse beplanting in buitengebied. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Est op de ideeënavond van 23 mei j.l. Op de uitwerkavond Levend Landschap Est op donderdag 28 juni 2018 gaan we kijken hoe we deze wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 20.00 uur in het dorpshuis Est, Dorpsstraat 12 in Est. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Jong en oud is van harte welkom om te komen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Lees meer