Bewonersavond Levend Landschap Bennekom/De Kraats en Nergena

Datum/Tijd
23 maart 2017
20:00

Locatie
zalen– en gemeentecentrum de Brink


Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, herstel van poelen en houtwallen, vastleggen van oude verhalen of het aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Bennekom/De Kraats en Nergena? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Bennekom/De Kraats en Nergena op donderdag 23 maart 2017. De informatieavond begint om 20.00 uur in zalen– en gemeentecentrum de Brink aan de Brinkstraat 39 in Bennekom. Iedereen is van harte welkom!

Bennekom/De Kraats en Nergena heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Dorpsraad Bennekom en Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doe mee!

Ideeën verzamelen

Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Bennekom/De Kraats en Nergena een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, herstellen van de dorpsvijver, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Bennekom/De Kraats en Nergena, bijvoorbeeld wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!
Na de ideeënavond vindt een tweede bijeenkomst plaats op 12 april, waarop de ideeën verder worden uitgewerkt. Op deze avond ontstaan vaak diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan om ideeën tot uitvoering te brengen. Daarna is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Bennekom/De Kraats en Nergena nog mooier.

Meer informatie over Levend Landschap